SElaMaT DaTaNg......

Semoga dapat bahan yang dicari...

Ahad, 5 Jun 2011

RPH Seni Dalam Pendidikan...KITAR SEMULA

RANCANGAN PELAJARAN HARIANHidup Bersama Di Sekolah dan Masyarakat.

                             d) Aktiviti Kejiranan- Bergotong- royong : Kitar Semula

Tema SDP   -  Kemasyarakatan


Mata Pelajaran          : Pendidikan sivik dan kewarganegaraan
Tahun                        : 6
Masa                         : 60 minit
Tajuk                         : Kitar Semula

Hasil Pembelajaran   :  Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, pelajar 
(Objektif)                      boleh:
i. mengelaskan bahan buangan kepada bahan boleh  
   dikitar semula dan bahan yang tidak boleh dikitar 
   semula.
                                          ii. menjalankan aktiviti mengitar semula bahan buangan 
                                             ditetapkan berpandukan bahan yang diberi.

Pendekatan P&P     : Konstruktivisme
Penerapan Nilai       : i. Menghargai kewujudan alam sekitar
                                  ii. Bertanggungjawab
                                 iii. Kerjasama

Kemahiran                 : i. Memerhati
                                   ii. Membuat inferens
                                  iii. Berkomunikasi
                                  iv. Mengelas
KBKK                      :     i. Mengumpul maklumat
                                     ii. Menjana idea
                                     iii. Menghubung kait
                                     iv. Membanding dan membeza
                                     v. Merumus

Kecerdasan Pelbagai :  i. Interpersonal
                                      ii. Intrapersonal
                                      iii. Logikal

Media Pengajaran     :   i. Surat khabar
                                      ii.  Carta lagu
                                      iii. LCD
                                      iv.Radio


Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar pernah menggunakan buangan yang telah
dikitar semula.


PERKARA

 

ISi PELAJARAN


AKTIVITI

SUMBER

CATATAN SDP

Set induksi
( 5 minit )

 Menonton klip  
  video
“ Kitar Semula “


  1. Guru menayangkan video tentang ‘ Kitar semula’ .
 
        
        
  1. Murid memerhati tayangan video
  2. Murid diminta membezakan jenis-jenis kitar semula.


Ø      LCD
Ø      Video

KBKK
Ø      Hubungkait
Ø      Inferens

Ø      Gabungjalin mata pelajaran Sains dan Muzik


 Langkah 1
( 15 minit )

1.  Penerangan  tentang bahan yang boleh di kitar semula

1.      Guru menjelaskan tujuan aktiviti dan tajuk pengajaran .

2.      Guru membawa murid ke tapak pembuangan sampah di sekolah.

3.      Guru meminta murid mengenalpasti bahan buangan yang terdapat di kawasan itu.

4.      Murid mengumpul bahan buangan yang boleh dikitar semula contoh :  botol, kertas, tin.

5.      Murid mengelaskan bahan buangan mengikut kartogeri.

-           Biru  --    kertas
-          Coklat  -- kaca
-          Jingga  -- tinØ      Bahan maujud


KBKK

Ø      Pencetusan idea
Ø      Banding
      beza
Ø      Hubungkait


>  Pergerakan
     Lokomotor &    
     bukan
     lokomotor


Seni visual
-  Mengenal
   warna

Langkah 2
( 15 minit )


Ø      Projek kitar
      semula kertas
     ( membuat carta  
        skrap )


1.      Guru membahagikan murid   
      kepada 5 kumpulan .

2.      Guru memberikan gambar 
      bahan-bahan yang boleh 
      dikitar semula secara rawak
      kepada  setiap kumpulan.

3.      Murid diminta mengelas gambar   dan menampal dalam carta  skrap

4.      Guru memasang muzik untuk mengiringi murid 
      melakukan aktiviti


KPS

Ø      Memerhati
Ø      Inferens
Ø      Komunikasi
Ø      Mengelas

KBKK
Ø      Menjana idea
Ø      Menghubung
Kait
Ø      Membanding
     beza-Seni Visual
   Buku skrap

-Pergerakan-pjk
  mengelaskan

-Muzik

Langkah 3
(15 minit )

1.  Perbentangan

1.      Guru meminta  
   beberapa orang
        pelajar 
        membentangkan
        hasil  dapatan 
        kumpulan 
        masing-   
        masing.

         

         


2.      Guru memberikan penerangan 
dan pengukuhan.


Kecerdasan
Pelbagai

Ø      Interpersonal
Ø      Intrapersonal
Ø      Logikal

Ø      Gabungjalin mata pelajaran Sains dan Seni


Penutup / Kemuncak
 ( 5 minit )

  1. Menyanyi lagu
      “ Hijau”

  1. Guru memperdengarkan rakaman lagu “Hijau“

  1. Murid menyanyi mengikut carta senikata lagu.

  1. Murid menyanyi mengikut
           senikata lagu.Ø      carta senikata lagu
Ø      LCD
Ø      Lagu

KBKK

Ø      Gabungjalin mata pelajaran Sains dan Muzik


Tiada ulasan:

Catat Ulasan